ทำอย่างไร

ขั้นตอนการชำระเงินของเราจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ กรุณาเลือกประเทศบ้านและปลายทางประเทศของคุณเพื่อดูตัวเลือกที่มีให้คุณ

Upload Invoices โอนเงินของคุณให้ Cohort Go Payments ทำตามคำแนะนำทีคุณได้ไป วิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ ราจะส่งมอบเงินของคุณที่ต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้ วิธีการชำระเงินที่ได้รับมอบหมาย ใบแจ้งหนี้แต่ละ อัปโหลดใบแจ้งหนี้และ รายละเอียดการชำระเงินสำหรับแต่ละรายการ ผู้ให้บริการที่คุณต้องการจ่าย ติดตามการชำระเงินของคุณ ผ่าน Cohort Go Payments จะได้รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้น ทุกขั้นตอน 1 2 3 4
  1. โอนเงินของคุณให้ Cohort Go Payments ทำตามคำแนะนำทีคุณได้ไป วิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ
    • อัปโหลดใบแจ้งหนี้และ รายละเอียดการชำระเงินสำหรับแต่ละรายการ ผู้ให้บริการที่คุณต้องการจ่าย
    • ราจะส่งมอบเงินของคุณที่ต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้ วิธีการชำระเงินที่ได้รับมอบหมาย ใบแจ้งหนี้แต่ละ
      • ติดตามการชำระเงินของคุณ ผ่าน Cohort Go Payments จะได้รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้น ทุกขั้นตอน

      ประมาณการชำระเงินของคุณกับ Cohort Go Payments      ดูประวัติสกุลเงิน